Galeria Bibliteki Uniwersyteckiej UZ; październik 2014 r.Wystawa „Idee i obrazy” artystów Zakładu Malarstwa ISW w składzie:

Basi Bańdy;

Magdaleny Gryski;

Jarka Jeschke;

Stanisława Kortyki;

Normana Smużniaka;

Ryszarda Woźniaka;

(no i moim)

© Jaroslaw Lukasik 2016