Idzie nowe..., 2015 ol.pł. 100x140cm.jpg

Idzie nowe 2015


© Jaroslaw Lukasik 2016