7. szkice olejne

Next
  • prace wykonane jako wstępne, takie malarskie przymiarki;

© Jaroslaw Lukasik 2016