Jarosław Łukasik


autoportret 2015, olej-płótno, 30x40cm

Jarosław Łukasik, urodzony w Warszawie, spędził dzieciństwo i młodość w Hajnówce – miejscowości w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego przy granicy polsko-białoruskiej. Swe marzenie, by studiować malarstwo zrealizował w Poznaniu, gdzie do dziś mieszka i pracuje. Adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Pasjonuje mnie narracja życia jaką daje mi malarskie opowiadanie o sobie poprzez kolory. Obrazy nie zmierzają do określonej puenty. Ich sens jest każdorazowo odmiennym domniemaniem ufundowanym na intuicji, której ostateczny pesymizm skrywa się pod kolorową maską syntetycznych, bądź jak to woli, surowych i prostych w formie, kompozycji. 

Moje malarstwo dedykuję tym, którzy pod warstwą koloru i jego światła dostrzegają indywidualne, samotne trwanie; dla tych, którzy rozumieją, że czego byśmy nie pragnęli, to życie w swym egzystencjalnym wymiarze jest swoistym trwaniem w dążeniu ku przyszłości, u kresu której dostrzeżemy napis „koniec”. Im dalej w lata, tym napis żywszy, wyraźniejszy. A jedyną alternatywą dla pesymizmu jest drugi człowiek, z którym mogę spotkać się we przestrzeni obrazu.“ 


  • 1993r. – dyplom z wyróżnieniem na Wydz. Ed. Artystycznej PWSSP w Poznaniu, studia zaoczne;
  • 1995r. – dyplom z malarstwa w prac. prof. Jerzego Kałuckiego, PWSSP Poznań;
  • 2004r. – doktorat na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław;
  • 2014r. – habilitacja na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław;
  • Stypendysta MKiS (2004r.)
  • od 1995 roku pracuję w INSTYTUCIE SZTUK WIZUALNYCH
    /Wydział Artstyczny Uniwerytetu Zielonogórskiego/
    na stanowisku adiunkta /PRACOWNIA 203/;© Jaroslaw Lukasik 2016